Cho thuê xe du lịch giá rẻ, xe du lịch giá rẻ » Xe du lịch 7 chỗ ngồi http://www.xegiare.org Xe chất lượng châu âu, giá việt nam Thu, 18 Jul 2013 04:35:49 +0000 eng hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.5.2 Hà Nội – Cửa Lò – Hà Nội http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-cua-lo-ha-noi/ http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-cua-lo-ha-noi/#comments Wed, 20 Mar 2013 06:27:29 +0000 Le Ho http://www.xegiare.org/?post_type=xe&p=1209 DH TRAVEL hân hạnh được báo giá cho thuê xe 7 chỗ  như sau:
Lịch trình: Hà Nội – Cửa Lò – Hà Nội
Thời Gian : 03 ngày
Giá tiền: 4.500.000 VNĐ (giá cuối tuần )
Giá tiền :4.200.000 VNĐ (giá đầu tuần )
Ghi chú:
 - Giá trên chưa bao gồm:
Thuế VAT10%, ăn nghỉ của lái xe.
– Giá đã bao gồm chi phí: Xăng, dầu, Cầu, Phà, Bến, Bãi, lương lái xe, phụ xe
 - Giảm giá 6% nếu Quý khách đi vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần
– Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm ,để biết thêm thông tin xin liên hệ DH TRAVEL.

]]>
http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-cua-lo-ha-noi/feed/ 0
Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nội http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-sam-son-ha-noi-2/ http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-sam-son-ha-noi-2/#comments Wed, 20 Mar 2013 06:21:43 +0000 Le Ho http://www.xegiare.org/?post_type=xe&p=1206 DH TRAVEL hân hạnh được báo giá cho thuê xe 7 chỗ  như sau:
Lịch trình: Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nội
Thời Gian : 02 ngày
Giá tiền: 2.300.000 VNĐ (giá cuối tuần )
Giá tiền :2.100.000 VNĐ (giá đầu tuần )
Ghi chú:
 - Giá trên chưa bao gồm:
Thuế VAT10%, ăn nghỉ của lái xe.
– Giá đã bao gồm chi phí: Xăng, dầu, Cầu, Phà, Bến, Bãi, lương lái xe, phụ xe
 - Giảm giá 7% nếu Quý khách đi vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần
– Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm ,để biết thêm thông tin xin liên hệ DH TRAVEL.

]]>
http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-sam-son-ha-noi-2/feed/ 0
Hà Nội – Yên Tử – Hà Nội http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-yen-tu-ha-noi-5/ http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-yen-tu-ha-noi-5/#comments Wed, 20 Mar 2013 06:13:47 +0000 Le Ho http://www.xegiare.org/?post_type=xe&p=1195 DH TRAVEL hân hạnh được báo giá cho thuê xe 7 chỗ  như sau:
Lịch trình: Hà Nội – Yên Tử – Hà Nội
Thời Gian : 01 ngày
Giá tiền: 2.000.000 VNĐ (giá cuối tuần )
Giá tiền :1.800.000 VNĐ (giá đầu tuần )
Ghi chú:
 - Giá trên chưa bao gồm:
Thuế VAT10%, ăn nghỉ của lái xe.
– Giá đã bao gồm chi phí: Xăng, dầu, Cầu, Phà, Bến, Bãi, lương lái xe, phụ xe
 - Giảm giá 10% nếu Quý khách đi vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần
– Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm ,để biết thêm thông tin xin liên hệ DH TRAVEL.

]]>
http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-yen-tu-ha-noi-5/feed/ 0
Hà Nội – Đền Hùng -Hà Nội http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-den-hung-ha-noi-7/ http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-den-hung-ha-noi-7/#comments Wed, 20 Mar 2013 06:08:05 +0000 Le Ho http://www.xegiare.org/?post_type=xe&p=1184 DH TRAVEL hân hạnh được báo giá cho thuê xe 7 chỗ  như sau:
Lịch trình: Hà Nội – Đền Hùng -Hà Nội
Thời Gian : 01 ngày
Giá tiền: 1.500.000 VNĐ (giá cuối tuần )
Giá tiền :1.300.000 VNĐ (giá đầu tuần )
Ghi chú:
 - Giá trên chưa bao gồm:
Thuế VAT10%, ăn nghỉ của lái xe.
– Giá đã bao gồm chi phí: Xăng, dầu, Cầu, Phà, Bến, Bãi, lương lái xe, phụ xe
 - Giảm giá 12% nếu Quý khách đi vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần
– Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm ,để biết thêm thông tin xin liên hệ DH TRAVEL.

]]>
http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-den-hung-ha-noi-7/feed/ 0
Hà Nội – Đồ sơn – Hà Nội http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-do-son-ha-noi-2/ http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-do-son-ha-noi-2/#comments Wed, 20 Mar 2013 03:57:07 +0000 Le Ho http://www.xegiare.org/?post_type=xe&p=1170 DH TRAVEL hân hạnh được báo giá cho thuê xe 7 chỗ  như sau:
Lịch trình: Hà Nội – Đồ sơn – Hà Nội
Thời Gian : 01 ngày
Giá tiền: 1.700.000 VNĐ (giá cuối tuần )
Giá tiền :1.500.000 VNĐ (giá đầu tuần )
Ghi chú:
 - Giá trên chưa bao gồm:
Thuế VAT10%, ăn nghỉ của lái xe.
– Giá đã bao gồm chi phí: Xăng, dầu, Cầu, Phà, Bến, Bãi, lương lái xe, phụ xe
 - Giảm giá 12% nếu Quý khách đi vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần
– Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm ,để biết thêm thông tin xin liên hệ DH TRAVEL.

]]>
http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-do-son-ha-noi-2/feed/ 0
Hà Nội – Quất lâm – Hà Nội http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-quat-lam-ha-noi/ http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-quat-lam-ha-noi/#comments Wed, 20 Mar 2013 03:39:18 +0000 Le Ho http://www.xegiare.org/?post_type=xe&p=1160 DH TRAVEL hân hạnh được báo giá cho thuê xe 7 chỗ  như sau:
Lịch trình: Hà Nội – Quất lâm – Hà Nội
Thời Gian : 01 ngày
Giá tiền: 2.000.000 VNĐ (giá cuối tuần )
Giá tiền :1.800.000 VNĐ (giá đầu tuần )
Ghi chú:
 - Giá trên chưa bao gồm:
Thuế VAT10%, ăn nghỉ của lái xe.
– Giá đã bao gồm chi phí: Xăng, dầu, Cầu, Phà, Bến, Bãi, lương lái xe, phụ xe
 - Giảm giá 10% nếu Quý khách đi vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần
– Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm ,để biết thêm thông tin xin liên hệ DH TRAVEL.

]]>
http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-quat-lam-ha-noi/feed/ 0
Hà Nội – Mai Châu – Hà Nội http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-mai-chau-ha-noi/ http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-mai-chau-ha-noi/#comments Wed, 20 Mar 2013 03:23:31 +0000 Le Ho http://www.xegiare.org/?post_type=xe&p=1150 DH TRAVEL hân hạnh được báo giá cho thuê xe 7 chỗ  như sau:
Lịch trình: Hà Nội – Mai Châu – Hà Nội
Thời Gian : 01 ngày
Giá tiền: 2.300.000 VNĐ (giá cuối tuần )
Giá tiền : 2.100.000 VNĐ (giá đầu tuần )
Ghi chú:
 - Giá trên chưa bao gồm:
Thuế VAT10%, ăn nghỉ của lái xe.
– Giá đã bao gồm chi phí: Xăng, dầu, Cầu, Phà, Bến, Bãi, lương lái xe, phụ xe
 - Giảm giá  8% nếu Quý khách đi vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần
– Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm ,để biết thêm thông tin xin liên hệ DH TRAVEL.

]]>
http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-mai-chau-ha-noi/feed/ 0
Hà Nội – Côn Sơn – Hà Nội http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-con-son-ha-noi/ http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-con-son-ha-noi/#comments Wed, 20 Mar 2013 03:17:49 +0000 Le Ho http://www.xegiare.org/?post_type=xe&p=1140 DH TRAVEL hân hạnh được báo giá cho thuê xe 7 chỗ  như sau:
Lịch trình: Hà Nội – Côn Sơn – Hà Nội
Thời Gian : 01 ngày
Giá tiền: 1.400.000 VNĐ (giá cuối tuần )
Giá tiền :1.300.000 VNĐ (giá đầu tuần )
Ghi chú:
 - Giá trên chưa bao gồm:
Thuế VAT10%, ăn nghỉ của lái xe.
– Giá đã bao gồm chi phí: Xăng, dầu, Cầu, Phà, Bến, Bãi, lương lái xe, phụ xe
 - Giảm giá  7% nếu Quý khách đi vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần
– Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm ,để biết thêm thông tin xin liên hệ DH TRAVEL.

]]>
http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-con-son-ha-noi/feed/ 0
Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Hà Nội http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-ha-long-tuan-chau-ha-noi-2/ http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-ha-long-tuan-chau-ha-noi-2/#comments Wed, 20 Mar 2013 03:08:58 +0000 Le Ho http://www.xegiare.org/?post_type=xe&p=1130 DH TRAVEL hân hạnh được báo giá cho thuê xe 7 chỗ  như sau:
Lịch trình: Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Hà Nội
Thời Gian : 02 ngày
Giá tiền: 2.500.000 VNĐ (giá cuối tuần )
Giá tiền :2.350.000 VNĐ (giá đầu tuần )
Ghi chú:
 - Giá trên chưa bao gồm:
Thuế VAT10%, ăn nghỉ của lái xe.
– Giá đã bao gồm chi phí: Xăng, dầu, Cầu, Phà, Bến, Bãi, lương lái xe, phụ xe
 - Giảm giá  7% nếu Quý khách đi vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần
– Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm ,để biết thêm thông tin xin liên hệ DH TRAVEL.

]]>
http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-ha-long-tuan-chau-ha-noi-2/feed/ 0
Hà Nội – Hạ Long – Bãi Cháy – Hà Nội http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-ha-long-bai-chay-ha-noi/ http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-ha-long-bai-chay-ha-noi/#comments Wed, 20 Mar 2013 02:59:36 +0000 Le Ho http://www.xegiare.org/?post_type=xe&p=1112 DH TRAVEL hân hạnh được báo giá cho thuê xe 7 chỗ  như sau:
Lịch trình: Hà Nội – Hạ Long – Bãi Cháy – Hà Nội
Thời Gian : 01 ngày
Giá tiền: 2.100.000 VNĐ (giá cuối tuần )
Giá tiền :1.900.000 VNĐ (giá đầu tuần )
Ghi chú:
 - Giá trên chưa bao gồm:
Thuế VAT10%, ăn nghỉ của lái xe.
– Giá đã bao gồm chi phí: Xăng, dầu, Cầu, Phà, Bến, Bãi, lương lái xe, phụ xe
 - Giảm giá 8% nếu Quý khách đi vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần
– Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm ,để biết thêm thông tin xin liên hệ DH TRAVEL.

]]>
http://www.xegiare.org/xe/ha-noi-ha-long-bai-chay-ha-noi/feed/ 0