Xe du lịch 7 chỗ ngồi

 • Hà Nội – Cửa Lò – Hà Nội
  Innova 2

  Xe Hiệu : Innova hoặc Kia carens

  Số chỗ ngồi : 6 chỗ

  Giá từ : 4.200.000 VNĐ

  Liên hệ : ĐT để biết giá chính xác 0942 388 719 / 0986 858 282

  Lộ trình : Hà Nội - Cửa Lò - Hà Nội

  Đặt thuê

 • Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nội
  Kia carens

  Xe Hiệu : Innova hoặc Kia carens

  Số chỗ ngồi : 7 chỗ

  Giá từ : 2.100.000 VNĐ

  Liên hệ : ĐT để biết giá chính xác 0942 388 719 / 0986 858 282

  Lộ trình : Hà Nội - Sầm Sơn - Hà Nội

  Đặt thuê

 • Hà Nội – Yên Tử – Hà Nội
  Innova

  Xe Hiệu : Innova hoặc Kia carens

  Số chỗ ngồi : 7 chỗ

  Giá từ : 1.800.000 VNĐ

  Liên hệ : ĐT để biết giá chính xác 0942 388 719 / 0986 858 282

  Lộ trình : Hà Nội - Yên Tử - Hà Nội

  Đặt thuê

 • Hà Nội – Đền Hùng -Hà Nội
  Kia carens

  Xe Hiệu : Innova hoặc Kia carens

  Số chỗ ngồi : 7 chỗ

  Giá từ : 1.300.000 VNĐ

  Liên hệ : ĐT để biết giá chính xác 0942 388 719 / 0986 858 282

  Lộ trình : Hà Nội - Đền Hùng -Hà Nội

  Đặt thuê

 • Hà Nội – Đồ sơn – Hà Nội
  Innova 2

  Xe Hiệu : Innova hoặc Kia Carens

  Số chỗ ngồi : 7 chỗ

  Giá từ : 1.500.000 VNĐ

  Liên hệ : ĐT để biết giá chính xác 0942 388 719 / 0986 858 282

  Lộ trình : Hà Nội - Đồ sơn - Hà Nội

  Đặt thuê

 • Hà Nội – Quất lâm – Hà Nội
  Kia carens 2

  Xe Hiệu : Inova hoặc Kia carens

  Số chỗ ngồi : 7 chỗ

  Giá từ : 1.800.000 VNĐ

  Liên hệ : ĐT để biết giá chính xác 0942 388 719 / 0986 858 282

  Lộ trình : Hà Nội - Quất lâm - Hà Nội

  Đặt thuê

 • Hà Nội – Mai Châu – Hà Nội
  Kia carens

  Xe Hiệu : Innova hoặc Kia carens

  Số chỗ ngồi : 7 chỗ

  Giá từ : 2.100.000 VNĐ

  Liên hệ : ĐT để biết giá chính xác 0942 388 719 / 0986 858 282

  Lộ trình : Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội

  Đặt thuê

 • Hà Nội – Côn Sơn – Hà Nội
  Innova

  Xe Hiệu : Kia Hoặc Innova

  Số chỗ ngồi : 7 chỗ

  Giá từ : 1.300.000 VNĐ

  Liên hệ : ĐT để biết giá chính xác 0942 388 719 / 0986 858 282

  Lộ trình : Hà Nội - Côn Sơn - Hà Nội

  Đặt thuê

 • Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Hà Nội
  Kia carens 2

  Xe Hiệu : Innova hoặc Kia carens

  Số chỗ ngồi : 7 chỗ

  Giá từ : 2.350.000 VNĐ

  Liên hệ : ĐT để biết giá chính xác 0942 388 719 / 0986 858 282

  Lộ trình : Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Hà Nội

  Đặt thuê

 • Hà Nội – Hạ Long – Bãi Cháy – Hà Nội
  Kia carens 2

  Xe Hiệu : Innova Hoặc Kia carens

  Số chỗ ngồi : 7 chỗ

  Giá từ : 1.900.000 VNĐ

  Liên hệ : ĐT để biết giá chính xác 0942 388 719 / 0986 858 282

  Lộ trình : Hà Nội - Hạ Long - Bãi Cháy - Hà Nội

  Đặt thuê